Paneldebatt Frokostseminar

Nabolag for alderdommen

Hvordan skape gode nabolag som gir trygge rammer livet ut?

  • This event is finished
  • Sted: Telegrafen, Kongens gate 21 (i auditoriet)
  • Arrangør: 

    Nordic — Office of Architecture

  • Påmelding: 

    her

Engasjerte fagpersoner fra ulike felt vil sammen med Nordics arkitekter og urbanister debattere hvordan vi kan skape bærekraftige nabolag som får alle til å føle seg trygge og delaktig i fellesskapet, på tvers av aldersgrupper.

I fremtiden blir vi flere eldre. Aldersfordeling og skattegrunnlag vil sannsynligvis gi et redusert offentlig tilbud, noe som igjen betyr at hver enkelt av oss må ta et større ansvar for egen alderdom. Eldre har i dag flere valgmuligheter til å kjøpe seg inn i spesialtilpassede boligprosjekter, men disse kan fort bli homogene og lite velfungerende. Ville det ikke være bedre om eksisterende nabolag utvikles til å gi bedre rammer for trygge og kjente relasjoner når man blir eldre?

Det er i alles interesse at man som eldre kan bo lengst mulig i egen bolig. Det er høye kompetanse når det kommer til fysisk tilrettelegging, men hvordan kan vi skape gode og trygge nabolag der hver enkelt bidrar med å bygge gode sosiale relasjoner?

Arrangementet er en kombinasjon av korte faglige innlegg etterfulgt av paneldebatt.

Agenda

8:30 / Dørene åpner for registrering i resepsjonen, mingling og lett servering

9:00 – 10:30 / Frokostseminar med paneldebatt

Tone Bye: Innledning

Marianne Lommerud: Om boliger / fysiske løsninger

Diana Cruz: Om by- og nabolagsutvikling

Karin Høyland: Om steds- og samfunnsutvikling

Paneldiskusjon

10:30 – 11:00 / Filmfremvisning: Grey Matter

Nabolag for alderdommen Nordic