Seminar

Medvirkning – eller manipulering?

Har medvirkning virkning?

  • This event is cancelled
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitektforening senior

NB! ARRANGEMENTET ER KANSELLERT, OG VIL BLI FLYTTET TIL EN SENERE DATO SOM EN DEL AV OAF SENIORS PROGRAM.

Medvirkning i bolig- og byplansammenheng har en lang historie. Kravet om folkelig deltakelse har økt og rollefordelingen mellom offentlige og private aktører er endret. Prosessene får økende og mer uoversiktlig metodebruk, terminologi og verktøy.

Utvikler det seg mot mer manipulasjon og grønnvasking, eller kan slike prosesser føre til reelle forbedringer i måten vi utvikler nabolag på? Hensikten med seminaret er å bli oppdatert på hva som nå skjer på medvirkningsfronten, sette et kritisk lys på ulike fremgangsmåter og drøfte utfordringer fremover.

Program

09:00 Velkommen v/Bente Florelius
09:05 Introduksjon: Temavalg & program v/Sven Erik Svendsen
09:15 Kommunens medvirkningsstrategi v/Hanne Marte Furset/PBE

09:45 Pause (Kaffe etc)

10:00 Bydelens rolle v/Lars Eivind Bjørnstad, Bjerke bydel
10:30 Grønlikaia – Østkantens fjordby v/Henning Sunde/RODEO Kjell Kalland/Hav Eiendom
11:00 Prosjekt: Arild Eriksen/Fragment

11:30 Oppklarende spørsmål

11:45 Pause

12:15 Virker medvirkning? v/Bengt Andersen/OsloMet
12:45 Diskusjon v/Susan Brockett/Plan og prosess
13:30 Avslutning v/Bente Florelius


Oslo arkitektforening (OAF) er en lokalforening i Norske arkitekters landsforbund. OAF skal bidra til å åpne opp faget og være en tydelig stemme i debatten om arkitektur og byutvikling i Oslo. Arrangementet er i regi av OAF Senior.


Påmelding: aebraset@gmail.com
Pris: kr. 150 som betales til konto 9801 44 97447 samtidig med påmelding. Velg mellom wrap med kylling eller wrap vegetar. Gi beskjed om matønske og evt allergener.

Medvirkning eller manipulering