Fest Seminar

Kunst i by- og nabolagsutvikling

Velkommen til seminar om kunst i byutviklingens tidsalder!

  • This event is finished
  • Sted: Oppmøte på det gamle postkontoret på Økernsenteret
  • Arrangør: 

    Oslo kommunes kunstsamling og Kunst og offentlig rom

På seminaret presenteres ulike innfallsvinkler fra pågående prosjekter i Oslo og andre byer. Vi diskuterer funksjonen kunsten kan og bør ha i by- og stedsutvikling, og hvordan den kan bidra til bedre nabolag.

Kunst er en selvsagt del av urbane miljøer verden over og Oslo er intet unntak. Kunsten finnes i offentlig og private byrom, i parker og boligområder, og tilknyttet samfunnsbærende institusjoner. Der kunsten tidligere fungerte som utsmykning skal kunst i økende grad nå også bidra i og til utviklingen av byen.

Bidragsytere på seminaret:

* James Binning /Assemble
* Mia Habib
* Lars Ø. Ramberg
* Kunstnerboligforeningen
* Mari F. Sundet / Oslo kommunes kunstsamling
* Per Gunnar Eeg-Tverbakk / Oslo kommunes kunstsamling
* Truls Ramberg / KORO


Program:

Del 1

09:15–10:00: kaffe og registrering
10:00–10:15: Velkommen ved ØSANS, Velkommen ved KUL og KORO
10:15–11:00: Mari F. Sundet introduserer prosjektet og Oslos satsning på kunst
11:05–12:00: Presentasjon av rapport
12:00–13:00 Lunsj
13:00–13:30 Truls Ramberg
13:35–14:05 Per Gunnar Eeg-Tverbakk presenterer forbilder
14:05–14:30 Pause / bevertning

Del 2

14:30–15:30: Lars Ø. Ramberg presenterer/panelsamtale (postkontoret)
15:45–16:45: Mia Habib presenterer/panel
17:00–18:00: Kunstnerboligforeningen presenterer/panelsamtale

Del 3

18:00–23:00: Fest!

Kunst i byutviklingens tidsalder