Paneldebatt Samtale

Huset ditt er en del av gata vår

Hvordan kan den enkelte bygning bidra til nabolagskvalitet?

  • This event is finished
  • Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6
  • Arrangør: 

    Oslo BOBY

Velkommen til debattmøte om nabolagskvalitet med BOBY!

Oslos nye boligområder, eksempelvis Løren og Ensjø, har fått mye kritikk. Fotografiet av det enslige mennesket som beveger seg gjennom et fargeløst asfaltlandskap omgitt av ugjestmilde bygninger, har blitt et bilde på utbyggingsprosjekter som virker lite opptatt av menneskene som skal bo der. Hva gjør at vi ender opp med slike løsninger, og hvordan kan man unngå dem?

Anja K. Standal fra NMBU mener overgangen fra bygning til gate er for lite omtalt, diskutert og analysert i den norske tilnærmingen til kompakt byutvikling, og at et større fokus på det hun introduserer som «fasadeterskel», kan bidra til færre slike prosjekter.

Med utgangspunkt i doktorgradsavhandlingen sin, vil Standal innlede BOBY-møtet før vi åpner for debatt bestående av representanter fra planmyndighet, arkitekt/landskapsarkitekt, og boligutbyggere.

Innledere:
Anja Standal - NMBU
Tanja Lie - Rådet for Byarkitektur
SLA - Landskapsarkitekter
Planavdelingen i Plan- og bygningsetaten

Løren

Foto: Line Hellum Fomenko