Prosjektpresentasjon

Fremtidens Grønlikaia

Bli med når forslagene for fremtidens nabolag på Grønlikaia offentliggjøres!

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Hav Eiendom, Oslo Havn

  • Facebook: 

    se event her

Alle som er interessert er invitert til å være til stede når 16 tverrfaglige team presenterer sine visjoner for fremtidens Grønlikaia. Dette er resultatet av parallelloppdragene som ble satt i gang våren 2022.

Onsdag 28. september vil Team Adept, Team Hille Melbye, Team Dyrvik presentere sine forslag for delområdet Lohavn (hovedsakelig boliger) og Team Henning Larsen, Team A-lab, Team Ghilardi + Hellsten, Team Nordic/Kristin Jarmund vil presentere sine forslag for delområdet Verket (næring).

Hav Eiendom er i gang med å detaljregulere Grønlikaia, den siste store delen av Bjørvika som ennå ikke er utviklet. På kaiområdet under Ekebergåsen skal det bygges et nytt byområde med rundt 1500 nye boliger og 3-4000 arbeidsplasser, kafeer og butikker, 1 kilometer ny havnepromenade langs vannkanten, friområder, gater, plasser m.m. Totalt skal det komme ca. 208 000 m2 ny bebyggelse.

Hav Eiendom har gjennomført omfattende analyse-, medvirknings- og bærekraftarbeid, med bistand av Rodeo arkitekter. Det tas lærdom av Fjordbyen slik den er planlagt og bygget fram til nå, og de vil lage en plan som svarer ut nye behov og viktige temaer for fremtidens byutvikling i Oslo. Det er store ambisjoner for sosial og økologisk bærekraft i prosjektet, som har som mål å utvikle en bydel som er positiv for mennesker, natur og klima, lokalt og globalt.

For å undersøke hvordan Grønlikaia kan utvikles er det gjennomført parallelle oppdrag hvor 16 tverrfaglige team er engasjert til å jobbe frem spennende forslag til fremtidens Grønlikaia. Teamene har jobbet med fem delområder som til sammen omfatter hele Grønlikaia, og buffersonen mot havna lengst i sør, samt den nordligste delen av Kongshavn.

Teamene har jobbet med oppgaven siden mars i år, og er nå klare til å presentere sine forslag. Forslagene vil også være utstilt i det gamle Munch-museet under Triennalen, som en del av utstillingen Oslo in the Making.

Grønlikaia

Foto: Hav Eiendom