Seminar Frokostmøte

Det tredje rom og nabolaget: biblioteket

Hvordan sikre klimatiserte møteplasser i byutviklingen?

  • This event is finished
  • Sted: Gamle Deichmanske, Arne Garborgs plass 4
  • Arrangør: 

    Rodeo, Lundhagem og Møller Eiendom

  • Facebook: 

    se event her

Møteplasser og felleshus i form av bygninger er viktig i diskusjonen om byutvikling, boligutvikling og stedsutvikling. Samlingsarenaer er identitetsskapende og skaper gode og viktige rammer og møtesteder for interaksjon – steder som ikke er hjemmene våre eller arbeidsplassen, idrettshallen eller skolen – det tredje sted.

Bibliotekene er eksempler på slike rom i byen. Møtesteder med et program, men som også er sosiale arenaer uten inngangsbilletter. Slike møtesteder er helt sentrale i hvordan vi skal utvikle byen og skape nabolag med tilhørighet. I en by som Oslo – med økende grad av fortetting, der fritidsaktiviteter blir stadig dyrere og husleien fortsetter å øke – blir offentlige gratistilbud som bibliotekene desto viktigere.

Arrangementet vil samle et panel med bred kompetanse fra ulike fagmiljøer, og beslutningstakere, bibliotekarer, politikere og arkitekter vil delta i en panelsamtale om hvordan vi kan sikre klimatiserte møteplasser i byutviklingen.

Konferansier: Abid Raja.
Mer informasjon kommer.

DSC04464 12455551 Foto Helmine Syvertsen