Fest Konferanse

Avslutningskonferanse

Nytenking om byledelse: etikk, økonomi og juss

  • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
  • Arrangør: 

    Oslo arkitekturtriennale

Konferanse etterfulgt av avslutningsfest

Oslo arkitekturtriennalens avslutningskonferanse 2022 fokuserer på urban byledelse. Hvordan kan Oslo bli en foregangsby og eksempel for bærekraftig nabolagsutvikling? Hvordan kan vi endre styringsstrukturene?

Vi diskuterer de etiske og praktiske sidene ved Grønlikaia som case, inspirert av den økonomiske modellen Doughnut Economics.

Foredragsholdere:

*Morten Sørensen Thaning, førsteamanuensis, Ph.d.. Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

*Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

*Tarjei Pedersen, partner og advokat, Kluge Advokater.

*Marie Indrelid Windswold, bærekraftssjef, HAV Eiendom

*Christian Pagh, direktør og sjefskurator, Oslo arkitekturtriennale

*Politiske representanter fra Oslo kommune


Halvdagskonferansen åpner for fundamentale spørsmål rundt styringsmodeller og byledelse og knytter det til praktiske og konkrete prosjekter i Oslo. Konferansen peker på utfordringer knyttet til systemisk endring, særlig økonomi og jus. Skal vi klare å få til ekte grønn og sosial endring, må vi ha med det økonomiske og politiske rammeverket.

Etter konferansen blir det avslutningsfest.

Foto Øyvind Tveter