Paneldebatt Seminar Konferanse

Triennalens avslutnings-konferanse 2022

Etiske ambisjoner og dømmekraft i byutviklingen (PS! Ny tid!)

 • This event is finished
 • Sted: Gamle Munch, Tøyengata 53
 • Arrangør: 

  Oslo arkitekturtriennale, Hav Eiendom og Plan- og bygningsetaten

 • Påmelding (begrenset antall plasser): 

  påmelding her

PS! Ny tid! Dette arrangementet skulle egentlig startet 13:00, men er flyttet til morgenen. Dørene åpner 08:00, arrangementet starter 08:30.

Avslutningskonferansen for Oslo arkitekturtriennale 2022 setter søkelys på styring og byledelse. Hvordan kan Oslo bli et ledende eksempel innen sosial og bærkraftig nabolagsutvikling? Hvordan kan vi reformere beslutningsstrukturer til fordel for en mer bærekraftig, sosialt rettferdig og mangfoldog byutvikling?

Konferansen peker på utfordringen med å få til systemforandringer, med fokus på hoveddriverne i dagens planlegging, nemlig kapital og jus. Reelle ambisjoner for en annerledes retning for byene våre, som skal skaffe til veie et genuint grønt skifte og samfunnsmessig forandring, må ta det beslutningstakende og økonomiske rammeverket i betraktning.

Halvdagskonferansen åpner for fundamentale spørsmål når det gjelder styringsmodeller og myndighetsutøvelse og søker å koble disse til faktiske prosjekter og praksiser i Oslo og Norge.

Konferansen henvender seg til offentlige og private beslutningstagere og aktører i tredje sektor. På scenen vil du høre fra blant andre:

 • Kate Raworth, økonom og forfatter av Doughnut Economics, Senior associate professor ved Oxford University
 • Dan Hill, designer og direktør ved Melbourne School of Design
 • Morten Sørensen Thaning, Associate Professor, Ph.d.. Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
 • Hanna Harris, Chief design officer, Helsinki kommune
 • Julie Lipton, Director Climate Action Planning and Innovation, C40 Cities
 • Hanne Sophie Solhaug, Avdelingsdirektør byutvikling, Oslo kommune
 • Tarjei Pedersen, partner og advokat, CMS Kluge
 • Tor Inge Hjemdal, direktør, DOGA
 • Marie Indrelid Windswold, bærekraftsjef, HAV Eiendom
 • Christian Pagh, direktør og sjefskurator, Oslo arkitekturtriennale
 • Erling Dokk Holm, NMBU, AHO, og styreleder i Oslo arkitekturtriennale
 • Politikere fra Oslo
312930771 5404676552976918 4295893548865015273 n