Samtale Seminar

2022-akademiet: (RE)acting/(EN)acting

Avsluttende miniseminar for AHOs ukeslange akademiworkshop

  • This event is finished
  • Sted: A2 Sverre Fehn-auditoriet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29
  • Arrangør: 

    Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Dette morgenseminaret på Arkitektur- og designøgskolen i Oslo avslutter Triennale-akademiets workshopuke 2022. Akademiet inviterer Patricia Lucena Ventura (TU Graz), og Céline Zimmer & César Reyes Nájera (University of Luxembourg) til å diskutere mikropolitisk mobilisering i Brasil fra et feministisk perspektiv, dialog, medvirknings- og samarbeidsprosesser innen byplanlegging, og dekommodifiseringen av boliger.

Program:

9:30-10:00 / Kaffe og bakst, introduksjon

10:00-10:40 / Talk 1: Céline Zimmer (arkitekt og PhD-kandidat, University of Luxembourg)

10:40-11:20 / Talk 2: “Cultures of Assembly”, César Reyes Nájera (arkitekt & PhD-kandidat, University of Luxembourg)

11:20-12:00 / Talk 3: “Donas Da Terra - Female Role Models of Social Leadership in Urban Micropolitical Processes“, Patricia Lucena Ventura (arkitekt og forsker, TU Graz)

12:00 / Avsluttende bemerkninger

Talk 1: Denne samtalen skal på innsiden av en problematisk definisjon av boligen som vare og i mekanismene til det åpne boligmarkedet. Vi ser hvordan kooperativet kan være et verktøy for å «hacke» disse mekanismene og hvordan denne modellen kan bidra til dekommodifiseringen av boliger. Med den luxembourgske boligkrisen som eksempel, vil det klargjøres i hvilken grad forankringen av kooperativer i boligmarkedet kan hjelpe å demme opp for boligkriser.

Talk 2: Cultures of Assembly

I denne samtalen deles et langtids forskningsinitiativ ledet av the Chair of the City of Esch ved University of Luxembourg. CoA er et prosjekt som diskuterer og spekulerer rundt kamparenaer for demokratier under utvikling. Det går parallelt med et nytt nabolagsinitiativ i sentrum av byen Esch-sur-Alzette. CoA ønsker å generere produktiv dialog mellom konflikterende urbane fortider, nåtider og fremtider, og de ulike offentlighetene og individene som produserer og hevder dem.

CoA består avMarkus Miessen, Marija Maric, César Reyes Nájera, Francelle Cane.

https://culturesofassembly.org/

Talk 3: Donas Da Terra - kvinnelige rollemodeller for sosiale lederskap i urbane mikropolitiske prosesser

På en transnasjonal skala har verdensøkonomien transformert urbane virkeligheter over hele verden de siste tiårene. Men på den lokale skalaen, kan et usynlig, revolsjonært fenomen bli skapt, basert på mikropolitisk mobilisering. Et sted mellom makropolitikk og mikropolitikk foreslås det en tredje retning gjennom selvorganisert samarbeid, bortenfor markedet og staten. I konferansens samtaleformat, vil en film vises med påfølgende rundbordsamtaler mellom arkitektene, filmskaperne og publikum, med fokus på temaer knyttet til urbane kooperative handlinger, samskaping og fellesforvaltning av delte ressurser.

Den korte dokumentaren DONAS DA TERRA (19 min) følger kvinnelige rollemodeller for sosialt lederskap i urbane mikropolitiske prosesser i Brasil. Filmen setter tre interesseområder i sammenheng med hverandre: Først den mikropolitiske selvorganiseringen med mål om å skape en kollektiv deltagenfe stemme innenfor byplanleggingsdiskursen og aktivt forme politiske mål. Deretter, løsrivelsen fra kjønnsspesifikke roller for å kunne initiere ulike diskurser hinsides det formalistiske rammeverket til det formelle ovenfra-og-ned-rettede politiske apparatet. Til sist, å diskutere det feministiske perspektivet på bærekraftig byutvikling for å kunne synliggjøre kjønnsaspektet som urbant parameter.

4

Photo: Jan Khür