Article

Nabolagskontoret

Vi må endre kontorene våre av hensyn til nabolagene.

Nabolagskontoret

Samfunnet er i rask utvikling, og det samme er måten vi jobber på. Pandemien har vist oss at vi kan jobbe fra stort sett hvor som helst. Miljøendringer tvinger oss til å bygge byene våre smartere og grønnere, og flere og flere bedrifter flytter kontorene sine til tette urbane nabolag.

Dette tvinger oss til å tenke nytt om kontoret. I sommer har fem studenter – håndplukket av Sweco og Aspelin Ramm – utforsket kontoret som en vennlig nabo. Gjennom å organisere pop-up-kontorer i fire ulike bydeler i Oslo (Vika, Skøyen, Grønland og Økern), møtte de menneskene som bor der og spurte hvordan de opplevde å ha et kontor ved siden av seg.

Studentene avdekket fordeler og ulemper med hensyn til hvordan nabolag og kontorbygg sameksisterer. Basert på erfaringer, intervjuer og data foreslår studentene to måter et kontor bør samhandle med omgivelsene på: Ikke som en introvert tilskuer, men mer som en livlig nabolagskatalysator.

Velkommen til "Nabolagskontoret" torsdag 6. oktober kl. 17:00 - 19:30 på Gamle Munch.

Published 09.09.22