Reisen mot den niende utgaven av Oslo arkitekturtriennale i 2025 er i gang. For tiden utforsker vi temaer gjennom vårt nabolagslaboratorium Nordic Neighbourhood Lab, og utvider Oppdrag nabolag. Følg med!

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Gaden som nabolag

I denne forelesningen deler den danske urbanisten, arkitekten og forfatteren Jan Gehl sine tanker om gatens relasjon til nabolaget, før triennalens direktør og sjefskurator Christian Pagh inngår i samtale med ham.