Konferanse: Avslutningskonferanse 2022

Avslutningskonferansen for Oslo Architecture Triennale 2022 satte søkelys på byledelse og styring, og åpnet opp for grunnleggende spørsmål om styrings-og beslutningsmodeller, med formål om å knytte disse til reelle caser og praksiser i Oslo og Norge.

Etiske ambisjoner og dømmekraftens makt i byutviklingen

Published 20.03.23

Program:

 • Velkommen: Oppdrag nabolag, status
  - Christian Pagh, direktør og sjefskurator, Oslo arkitekturtriennale

  DEL 1: SIRKULÆRØKONOMI I BYPLANLEGGING
 • Byledelse i Oslo:
  En introduksjon til Oslos planleggingspraksis og ambisjoner
  - Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør avdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 • Smultringøkonomi i byplanlegging – i en Oslo-kontekst
  - Marie Indrelid Winsvold, bærekraftsjef, HAV Eiendom
  - Kate Raworth, økonom, forfatter av Doughnut Economics, Senior associate professor ved Oxford University
  - Leonora Grcheva, Cities and Regions Lead, Doughnut Economics Action Lab
 • DEiG-rapporten overrekkes James Stove Lorentzen,
  leder av byutviklingsutvalget i Oslo kommune

 • Oslos potensiale for å få til grønn omstilling og samfunnsendringer
  Thomas Berman, CEO SoCentral, og medgrunnlegger av Pådriv Oslo

  PART 2: REIMAGINING GOVERNANCE

 • Alternative perspektiver på jus i byplanlegging
  Tarjei Pedersen, jurist, partner, CMS Kluge Advokatfirma AS

 • Profesjonelt ansvar, dømmekraft og kreativitet i byledelse
  Morten Sørensen Thaning, Associate Professor, Ph.D., Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

 • Shaping missions – Design, public policy, and purpose
  - Dan Hill, Direktør, Melbourne School of Design
  - Einar Sneve Martinussen, førsteamanuensis, AHO

 • 10 år med design i byledelse – erfaring fra Helsinki
  Hanna Harris, Chief Design Officer, Helsinki

 • Respons – tre perspektiver på veien videre
  - James Stove Lorentzen, leder av byutviklingsutvalget i Oslo kommune
  - Tone Tennevik Dahl, direktør Norsk Eiendom
  - Tor Inge Hjemdal, direktør DOGA

 • Samtale mellom bidragsytere

  Avsluttende perspektiver:
 • Erling Dokk Holm, styreleder Oslo arkitekturtriennale

Flere videoer

Se alle
Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Nordiske nabolagsperspektiver

Denne sesjonen under Arkitekturdagen 2022, kuratert av Oslo arkitekturtriennale, diskuterte nordiske perspektiver på nabolag med fokus på byarkitektrollen og nabolag. I samtalen: Adnan Harambasic (NAL), Anne Mette Boye (byarkitekt Aarhus), Finn Williams (byarkitekt Malmö), Borghildur Sturludottir (Reykjavík kommune), Christian Pagh (Oslo arkitekturtriennale).

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Biblioteket: Det tredje rom og nabolaget

Arkitektkontorene Lundhagem og Rodeo arrangerte triennalesamtale om bibliotekenes rolle som møteplass i nabolaget. Et tverrfaglig panel diskuterte verdien av identitetsskapende felleshus for nabolaget, med biblioteket i fokus. Samtalen fant sted på Oslos gamle hovedbibliotek på Hammerborg.

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Gaden som nabolag

I denne forelesningen deler den danske urbanisten, arkitekten og forfatteren Jan Gehl sine tanker om gatens relasjon til nabolaget, før triennalens direktør og sjefskurator Christian Pagh inngår i samtale med ham.