Konferanse: Gaten som nabolag

Mobilitetskonferansen "Gaten som nabolag" inkluderte blant annet en fremtidsvisjon for Oslo, refleksjoner fra noen av de viktigste mobilitetsaktørene i byen og en keynote-forelesning fra den danske arkitekten Jan Gehl, og kan sees i sin helhet her

En egen mobilitetskonferanse diskuterte forholdet mellom gaten og nabolaget

Published 20.03.23

Program:

 • Introduksjon:
  Christian Pagh, Direktør og sjefskurator, Oslo arkitekturtriennale
 • Gaten som nabolag, byliv og ønsket byutvikling:
  Hanna Marcussen, byråd for byutvikling
 • Presentasjon av visjonen «Gaten som nabolag»:
  Jakob Steen Christensen, arkitekt og partner, JAJA Architects
  Iwan Thomson, landskapsarkitekt og partner, Lala Tøyen
  Helge Gidske Naper, mobilitetsplanlegger, Sweco
 • Kommentarer fra partnere og samtale:
  Maja Cimmerbeck, avdelingssjef, Bymiljøetaten
  Ellen Foslie, seniorrådgiver, Statens Vegvesen
  Connie Anita Nyhaven, prosjektdirektør, Bane NOR Eiendom
  Ola Skar, fagsjef, areal og transport, Ruter

  Respons fra Hanna Marcussen
 • Keynote-forelesning: Betydningen av gaten:
  Jan Gehl, Gehl Architects

  Samtale mellom Jan Gehl og Christian Pagh
 • Samspill mellom mobilitet og byutvikling – hva må til?
  Johannes Goa Ludvigsen, sjef for strategi og utvikling, Sweco Architects; Sigrid Teigen, masterstudent i arkitektur, NTNU;
  Rikke Sjøhelle, masterstudent i sosiologi, NTNU
  Kathrine Omnia Strøm, dosent, NMBU
  Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
  Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder, Bykuben

Flere videoer

Se alle
Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Nordiske nabolagsperspektiver

Denne sesjonen under Arkitekturdagen 2022, kuratert av Oslo arkitekturtriennale, diskuterte nordiske perspektiver på nabolag med fokus på byarkitektrollen og nabolag. I samtalen: Adnan Harambasic (NAL), Anne Mette Boye (byarkitekt Aarhus), Finn Williams (byarkitekt Malmö), Borghildur Sturludottir (Reykjavík kommune), Christian Pagh (Oslo arkitekturtriennale).

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Biblioteket: Det tredje rom og nabolaget

Arkitektkontorene Lundhagem og Rodeo arrangerte triennalesamtale om bibliotekenes rolle som møteplass i nabolaget. Et tverrfaglig panel diskuterte verdien av identitetsskapende felleshus for nabolaget, med biblioteket i fokus. Samtalen fant sted på Oslos gamle hovedbibliotek på Hammerborg.

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Gaden som nabolag

I denne forelesningen deler den danske urbanisten, arkitekten og forfatteren Jan Gehl sine tanker om gatens relasjon til nabolaget, før triennalens direktør og sjefskurator Christian Pagh inngår i samtale med ham.