Urbane utfordringer: Christian Pagh

I forbindelse med seminaret «Gaten som nabolag» på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i mai 2023, ba vi bidragsyterne om å reflektere over samtidens viktigste urbane spørsmål.

Published 09.01.24