Palace of Un/Learning: Claiming Gemeindebau

Som medlem av den europeiske arkitekturplattformen LINA inviterte Oslo arkitekturtriennale i 2023 tre av LINA-kollektivene til å utvikle og produsere en kortfilm som utforsket temaet «nabolagsgater». Hver av kollektivene valgte én case fra sine respektive byer, og undersøkte, utforsket og foreslo hvordan bygater kan forvandles til kvalitetsbyrom hvor lokale innbyggere kan trives. Filmen «Claiming Gemeindebau» er laget av Palace of Un/Learning fra Wien, Østerrike.

Published 08.01.24