Nordiske byarkitekter: Maria Molden

Under Nordic Neighbourhood Camp i April 2022 møttes nordiske arkitekter og kulturaktører lokale og nasjonale arkitekter, utviklere, politikere og andre som jobber med byer og nabolag. Blant de sentrale aktørene under campen var byarkitektene fra ulike nordiske byer, som også er engasjert i triennalens fagnettverk Nordic Neighbourhood Lab. Maria Molden er byarkitekt i Bergen.

Published 15.01.24

Flere videoer

Se alle
Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Nordiske nabolagsperspektiver

Denne sesjonen under Arkitekturdagen 2022, kuratert av Oslo arkitekturtriennale, diskuterte nordiske perspektiver på nabolag med fokus på byarkitektrollen og nabolag. I samtalen: Adnan Harambasic (NAL), Anne Mette Boye (byarkitekt Aarhus), Finn Williams (byarkitekt Malmö), Borghildur Sturludottir (Reykjavík kommune), Christian Pagh (Oslo arkitekturtriennale).

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Biblioteket: Det tredje rom og nabolaget

Arkitektkontorene Lundhagem og Rodeo arrangerte triennalesamtale om bibliotekenes rolle som møteplass i nabolaget. Et tverrfaglig panel diskuterte verdien av identitetsskapende felleshus for nabolaget, med biblioteket i fokus. Samtalen fant sted på Oslos gamle hovedbibliotek på Hammerborg.

Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap

Gaden som nabolag

I denne forelesningen deler den danske urbanisten, arkitekten og forfatteren Jan Gehl sine tanker om gatens relasjon til nabolaget, før triennalens direktør og sjefskurator Christian Pagh inngår i samtale med ham.