Filter Café Filtré – Atelier: Do the Loop

Som medlem av den europeiske arkitekturplattformen LINA inviterte Oslo arkitekturtriennale i 2023 tre av LINA-kollektivene til å utvikle og produsere en kortfilm som utforsket temaet «nabolagsgater». Hver av kollektivene valgte én case fra sine respektive byer, og undersøkte, utforsket og foreslo hvordan bygater kan forvandles til kvalitetsbyrom hvor lokale innbyggere kan trives. Filmen «Do the Loop» er laget av Filter Café Filtré – Atelier fra Brussel, Belgia.

Published 08.01.24