Foredrag

Takeshi Hayatsu/ Hayatsu Architects

Urban aktivisme

  • Sted: Oslo Arkitektforening, Josefinesgate 32
  • Arrangør: 

    Oslo Arkitektforening

Brukere, stedstilpasning og estetisk kvalitet er helhetlig integrert i Hayatsus arbeid og på denne måten fungerer arbeidene deres som byromsaktivatører og identitetsskapende elementer som bringer nabolaget sammen.

Hayatsu Architects er et særpreget studio i London etablert i 2016 av Takeshi Hayatsu. Praksisen har blitt beskrevet av RIBA Journal som «urban aktivisme».

Prosjektene karakteriseres av dyp stedsforståelse, lekenhet og høyt nivå i gjennomføringen. Denne tilnærmingen kommer fra Takeshis bakgrunn med rehabilitering av historiske bygninger, samt den japanske materialbruken og konstruktive tradisjonen.

Vi kommer tett på nabolaget i Hayatsus arbeider, og følger dette sporet videre når vi inviterer til visningen av filmen “Do The Right Thing” på Frogner Kino 15. november. Filmen tar for seg et bymiljø der folk nærmest bor oppå hverandre og stiller spørsmål ved hvordan ulike grupper kan sameksistere.

Forelesningsrekken til Oslo Arkitektforening denne høsten er en selvstendig forelesningsrekke, men vil denne høsten være knyttet opp mot Oslo arkitekturtriennales tema «Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap.»

Oslo Arkitektforening (OAF) er en lokalforening i Norske Arkitekters Landsforbund. Vi skal bidra til å åpne opp faget og være en tydelig stemme i debatten om arkitektur og byutvikling i Oslo.


Portrait Hayatsu Architects