Foredrag

Maria Conen/ Conen Sigl Architect

Sterke rom

  • Sted: Oslo Arkitektforening, Josefinesgate 32
  • Arrangør: 

    Oslo Arkitektforening

Etter flere førstepremier i konkurranser og Swiss Art Award in Architecture jobber Conen Sigl med flere større prosjekter i og rundt Zurich, som et kooperativt boligprosjekt, en brannstasjon samt renovasjon av Kunsthaus Glarus. Sterke rom og atmosfære kjennetegner prosjektene, uavhengig av skala, eller om det er inne i boligen eller ute i byen, alle inneholder de små situasjoner som gjør en spesielt oppmerksom på stedet.

Conen Sigl er en Sveitsisk arkitekturpraksis, etablert i 2011 av Maria Conen og Raoul Sigl. Kontoret jobber med et bredt spekter av arkitekturprosjekter, men er kjent for å ha spesielt fokus på og interesse for å jobbe med eksisterende strukturer, og ofte med boliger.

OAF inviterer til visning av filmen “The Competition” onsdag 7. desember på Frogner Kino, hvor vi får et innblikk i kulturen rundt den velkjente arkitektkonkurransen, som også har vært med å prege praksisen til Conen Sigl.

Forelesningsrekken til Oslo Arkitektforening denne høsten er en selvstendig forelesningsrekke, men vil denne høsten være knyttet opp mot Oslo arkitekturtriennales tema «Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap.»

Oslo Arkitektforening (OAF) er en lokalforening i Norske Arkitekters Landsforbund. Vi skal bidra til å åpne opp faget og være en tydelig stemme i debatten om arkitektur og byutvikling i Oslo.

Conensigl 0025 web