Nyheter

Nabolagsindeksen er klar!

Sjekk ut vår digitale nabolagsutstilling!

Ny croydon

Nabolagsindeksen er tilgjengelig på neighbourhoodindex.org og viser 236 nabolagsprosjekter, -praksiser og -perspektiver fra hele verden.

Våren 2022 lanserte vi en åpen internasjonal utlysning, en invitasjon til prosjekter som bidrar til mer bærekraftige og mangfoldige nabolag. Sjekk ut de 236 bidragene fra arkitekter, planleggere, akademikere, kunstnere og aktivister fra hele verden.

Published 12.05.22

Vi søkte etter idéer og eksempler på hvordan man kan skape bedre nabolag: Hvordan kan vi dele mer i et nabolag? Hvordan kan nye byområder bli mer mangfoldige og bærekraftige? Hvordan kan vi utnytte gatene bedre til å få liv i nabolaget?

Nytt freie mitte

«Freie Mitte» av StudioVlayStreeruwitz. Et gjengrodd område midt i Wien ble gjort om til et offentlig rom, som presset ny byutvikling til utkanten av området. Prosjektet stilles ut på Triennalen. Foto: StudioVlayStreeruwitz.

De mange innleverte bidragene viser et bredt spekter av byplanlegging og arkitektoniske prosjekter, urbane praksiser og akademiske og kunstneriske perspektiver. Sammen utgjør dette en imponerende demonstrasjon av nabolagsengasjement og -tenkning. Mange bidrag viser kreativitet i både arkitektonisk form og kulturelt og sosialt innhold. De bidrar alle til mer mangfoldige, sjenerøse og bærekraftige nabolag.

"Energien i prosjektene er inspirerende eksempler på mer bærekraftige nabolag."

Jenny B. Osuldsen, partner Snøhetta og professor i landskapsarkitektur ved NMBU

DAVIDSON RAFAILIDIS

DAVIDSON RAFALIDIS’ prosjekt A fence and a latter undersøker en stige satt opp mot et gjerde mellom to eiendommer. Dette gir barn i nabobakgårder mulighet til å bevege seg fritt mellom bakgårdene. Dette prosjektet ble gitt hederlig omtale av juryen.

"Nabolag er helt avgjørende for byene våre. Jeg blir veldig inspirert av de mange prosjektene fra hele verden."

Camilla van Deurs, byarkitekt i København

Utforsk indeksen

Av totalt 383 innsendte bidrag ble 236 valgt ut og presentert på den nye digitale Nabolagsindeksen. Seks prosjekter vil bli stilt ut på triennalen. I tillegg fikk syv prosjekter hederlig omtale.

Utforsk nabolagsindeksen her og les juryens uttalelse om prosjektene som har blir utstilt og fått hederlig omtale.

Croydon Urban Room

Prosjekt valgt til utstillingen. Foto: Craydon Placemaking

Freie Mitte 1

Prosjekt valgt til utstillingen. Foto: Studio VlaySteeruwitz

Ilica

Prosjekt vagt til utstillingen. Foto: Art and Design Collective Oaza

Ja Ja 1

Prosjekt valgt til utstillingen. Foto: Jaja Architects

Mandaworks New Skerjafjordur Street Nature Image 1

Prosjekt valgt til utstillingen. Foto: Mandaworks

The Distributed Cooperative 1

Prosjekt valgt til utstillingen. Foto: Scott Lloyd (TEN Studio) & Alexis Kalagas

BIAS Architects Keelung war memorial

Hederlig omtale. Foto: Bias Architects & Associates

Frizz23bau

Hederlig omtale. Foto: Deadline Architects

Transformative Densification by 51 N4 E

Hederlig omtale. Foto: 51 N4 E

STEPS Eco Village Transitional Housing

Hederlig omtale. Foto: Common Ground Design

The Phoenix Project by Human Nature

Hederlig omtale. Foto: Human Nature

ABARMARZ

Hederlig Omtale. Foto: ABARMARZ

DAVIDSON RAFAILIDIS

Hederlig Omtale. Foto: Stephanie Davidson