Nyheter

Allianse med lokale arkitektkontorer

Oslo arkitekturtriennale etablerer et samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet.

Triennalelauget 1 foto Elise Børseth

Triennalelauget er Oslo arkitekturtriennales partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden.

Published 26.05.21

I Triennalelauget blir medlemmene del av et spesialistnettverk som i kraft av sitt fellesskap innen arkitektur og byutvikling har styrke til å løfte både bykvaliteten og triennalen.

Medlemmene får mulighet til å bidra til triennalens program med faglig innhold koblet til triennalens tema, og bidra til å styrke triennalen som en lokal og internasjonal arena – også utover triennaleårene.

De tolv kontorene i Lauget er: Code arkitektur, DRMA, Dyrvik Arkitekter, Link Arkitektur, Oslo Works, Rodeo arkitekter, SLA, Transborder Studio, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Snøhetta.