Article

Peter Cook og Oslo

Den anerkjente britiske arkitekten Peter Cook og hans norske partner Erlend Haffner reflekterer over den opphopingen av mennesker, idéer, handlinger og struktur vi kjenner som Oslo

Courtesy of Lousisiana museum of modern art

Veg House 6 (2001). Illustrasjon: Peter Cook.

På triennalen bidrar Cook Haffner Architecture Platform (CHAP) med tegninger og forslag til hvordan man kan skape en mer leken og overraskende ramme rundt dagliglivet.

Published 12.06.22
Layer City Detail 1981

Layer City Detail (1981). Illustrasjon: Peter Cook.

På oppfinnsom oppdagelsesferd i Oslo

«Oslo er lag-på-lag, side-ved-side. Oslo er ikke innelåst og kan bli ganske annerledes enn det vi tror den er», sier Erlend Blakstad Haffner, partner i CHAP. Tegningene som viser Oslo på nye måter, blir utstilt på det gamle Munchmuseet.

«Oslo har utviklet seg raskt fra en småby innerst i fjorden til et sofistikert og høyteknologisk urbant område», fortsetter Haffner. «Med arkitekturen som verktøy kan historien stadig åpne for nye muligheter. Oslo har mer enn nok av plass. Hvordan kan vi unngå å fylle byrommene med hastverk, selvfølgeligheter og en minste fellesnevner, slik de fleste byer man sammenlikner seg med kjennetegnes ved?»

Fra gater til vannfontener

CHAPs utstilling på det gamle Munchmuseet konsentrer seg om Peter Cooks tegninger som illustrerer nye byformer. De viser hvordan naturlandskap og bygnings-/vegetasjonshybrider kan bidra til mer levelige byer i fremtiden. Alternative idéer for byen brukt på bydeler i Oslo viser hvordan fantasi og teknologi kan skape nye urbane muligheter. Nærmiljøet kan bli en mer leken og overraskende ramme i livet.

«Vi ser på hva som er en møteplass, et gatehjørne, et fristed, et studio, et verksted, en hage, en pub, en lekeplass. Vi ser på ikke-kjedelige steder av alle slag!»

Erlend Blakstad Haffner, partner i CHAP

Bidraget 'PC on Paper' (PC på papir) tar for seg områdene vest for Karl Johans gate. Her er tradisjonelle lykter og funkisfarger basert på floraen i Nordmarka videreført. Et annet visjonært prosjekt utvikler broene i østhavna til en kombinasjon av vannfontener og studentboliger.

Urban Retreat 2018

Urban Retreat (2018). Illustrasjon: Peter Cook.

Industribyen

På triennalen retter CHAP oppmerksomheten mot måtene fellesskapet og hverdagslivet kan skapes på nytt og livskvalitet økes. "On Paper"-prosjektene innlemmer naturen og byen.

«Disse betraktningene eksisterer ikke i et vakuum. Våre studier viser hvordan de formelle og materielle forslagene er et produkt av nye måter å tenke bygninger og arkitektonisk praksis på. Deltakelse går hånd i hånd med ny teknologi», fastslår Haffner. «Vi må igjen se på de små håndverksindustriene, de små lokale mursteinsindustriene, tømmerbrukstradisjonen og båtbyggertradisjonen og flette disse sammen med den nyeste, raskeste, vittigste metodikken i den digitale verden. Vi ser på det som er et møtested, et gatehjørne, et tilfluktssted, et studio, et verksted, en hage, en pub og en lekeplass. Vi ser på ikke-kjedelige steder av alle slag.»

Utstillingen av Peter Cooks tegninger er gjort mulig takket være et samarbeid med Louisiana Museum of Modern Art i Danmark.

PETER COOK POOYA ALEDAVOOD 1299

Peter Cook og Erlend Blakstad Haffner. Foto: Pooya Aledavood.

Sir Peter Cook og Erlend Blakstad Haffner er grunnleggerne av CHAP, Cook Haffner Architectural Platform. Med kontorer i London, Oslo, Beograd, Colombo og Shenzhen representerer det et grunnlag for stabilitet og et utgangspunkt for pågående og nye prosjekter i Europa, Brasil, Midtøsten og Asia.

Plattformen er et springbrett til mer nyskaping. Arkitekturen som prosjekt og dens elementer varer i rom og endrer seg over tid. Dette er igjen grunnlag for nye analyser. Ved å bruke innovative designmetoder og verktøy oppmuntrer CHAP til en eksperimentell tilnærming til arkitektonisk diskurs. Analysene retter seg mot arkitektoniske øyeblikk og atmosfærer. Plattformen er i konstant bevegelse og endring. Den bekjemper romlige begrensninger og søker å å flytte grensene for etablert arkitektonisk praksis.