Nyheter

Nabolagssamtale i Paris

Oslo arkitekturtriennale ble invitert av Norges ambassade i Paris til å kuratere en samtale om nabolag.

Thumbnail bib hist

Fra høyre til vemstre: Le Monde-journalist Isabelle Regnier, triennaledirektør Christian Pagh, Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen og professor Carlos Moreno. Foto: Den norske ambassaden i Paris.

Samtalen vi hadde i Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (4e) i Paris i vinter, kan nå sees i sin helhet.

Published 10.06.22

20. januar ble Oslo arkitekturtriennale invitert av Norges ambassade i Paris til å kuratere en samtale om nabolag, som del av triennalens pågående utforsking av temaet frem mot festivalen til høsten. Med tittelen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap, undersøker triennalen hvordan vi former stedene vi deler, og samtalen i Pasis reflekterte over hvordan man kan skape mer mangfoldige, bærekraftige og levende nabolag for fremtiden.

Samtalen ble ledet av Le Monde-journalist Isabelle Regnier. I tillegg til triennalens direktør og sjefskurator Christian Pagh, inkluderte samtalen professor Carlos Moreno og Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen, som alle delte sine tanker og diskuterte spørsmål rundt nabolagstemaet.

Smartbyekspert og akademiker Carlos Moreno (vitenskapelig direktør ved «Entrepreneurship – Territory - Innovation» på Panthéon Sorbonne University – IAE Paris), er kjent for å ha introdusert Paris’ konsept om 15-minuttersbyen, som hevder behovet for en by der innbyggerne kan leve hverdagslivet sitt og ha tilgang til nødvendige tjenester innenfor en 15 minutters radius. Kjetil Trædal Thorsen var med å grunnlegge arkitekturpraksisen Snøhetta i 1987, og har vært partner i selskapet i over 30 år. Han har erfaring med en stor bredde av ulike prosjekter, inkludert Alexandrina-biblioteket i Alexandria, Egypt, og Den nasjonale Opera og Ballett i Oslo.

Her kan du i sin helhet se videoen som dokumenterer arrangementet (Re)forming Communities – Exploring the Future of Neighbourhoods, arrangert av Bibliocité:

220519 Oslo Architecture Triennale Christian Pagh 08

(Re)forming Communities – Exploring the Future of Neighbourhoods, arrangert av Bibliocité