Article

Kuratorvisjon

Oslo arkitekturtriennale 2022 setter fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre.

Foto Nicki Twang Aspelin Ramm 5

Med tittelen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler.

Published 20.04.21

I en tid hvor verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, setter Oslo arkitekturtriennale 2022 fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag - (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler.

220519 Oslo Architecture Triennale Christian Pagh 12

Triennaledirektør Christian Pagh i samtale om den amerikanske urbanisten og journalisten Jane Jacobs, som på 60- og 70-tallet sådde mange av frøene til det vi i dag verdsetter som gode nabolag i dag. Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

Hva forstår vi med nabolag? Et nabolag er summen av stedene vi deler med hverandre i hverdagen. Gatene, plassene, busstoppene, parkene, barnehagene og skolene, der vi handler, beveger oss og møtes – hvis mulighetene er der. Nabolaget er der hvor lokale fellesskap finner sted. Men det er også der samfunnets verdier møter de hverdagslige fellesskapene. På nabolagets skala avsløres våre evner som kollektiv til å håndtere utfordringer og skape meningsfulle rammer for hverdagslivet.

I 18 måneder, frem til festivalen høsten 2022, er triennalen et åpent laboratorium. Vi vil utforske hvordan fremtidens nabolag kan formes: Hva kjennetegner gode nabolag? Hvordan kan infrastruktur som veier omdannes til nabolagsteder? Hvordan kan institusjoner, skoler og kontorbygg formgis så de brukes av flere og til flere formål? Og vi vil undersøke hvordan vi kan reformere de systemiske premissene for nabolagsutvikling: Hva er verdien av gode nabolag - for den enkelte, for folkehelsen, og for samfunnets bærekraftige utvikling? Hvordan kan politikere og byråkrati skape bedre betingelser for nabolagskvalitet? Hvordan kan kapital bidra til det felles beste i byens utvikling?

"Oppdrag nabolag" er en invitasjon til å løfte den felles forestillingsevnen om hvordan vi kan forme hverdagens steder"

Kuratorvisjon, Oslo arkitekturtriennale 2022

Det åpne laboratoriet er en lokal, nasjonal og internasjonal plattform der fagpersoner og borgere møtes for å utforske hvordan vi skaper mer levende, rettferdige og inspirerende nabolag. Vi vil løfte frem kunnskapen og viljen som finns både i og utenfor fagmiljøene til å bidra til en mer rettferdig og empatisk håndtering av byers utvikling. Vi søker etter praksiser, prosjekter og mennesker som bidrar til tenkningen av nabolag - fra den lille transformasjon av en gate, til store,

visjonære bygrep. Vi vil kaste lys over både fortidens, samtidens og fremtidens nabolag for å vise mangfoldigheten av mulige rikholdige og levende byfellesskap.

Med dette temaet bygger triennalen videre på en økt global interesse for å utvikle byens nærmiljøer, som blant annet Paris’ 15-minutters-byen og Barcelonas Superblocks. Kronapandemiens nullstilling av hverdagen har tydeliggjort nabolagets betydning, men også hvor ulikt nabolagskvaliteter er fordelt i forskjellige deler av byen. Triennalen ønsker å bidra med innsikt, ideer og handlingsforslag som bidrar til mer nabolagskvalitet for flere.

Oppdrag Nabolag er en invitasjon til å løfte den felles forestillingsevnen om hvordan vi kan forme hverdagens steder. Som med enhver misjon, er det et mål: å sette turbo på den kritiske og konstruktive tenkning om nabolagets muligheter i og på tvers av fagfelt. Vi søker svar. Og vi ønsker å plassere ansvar. Hvor kan vi tillate oss å forlange mer av andre? Hvor må vi selv bidra? Og ikke minst: hva kan vi få til sammen?