Trehus, kulturens ville slektninger

Yngvild Færøys lydarbeid om og med mennesker og naturen i byen laget for prosjektet Trehus i anledning Oslo arkitekturtriennale 2022.

Kristina (Botanisk hage)
Slåttonn (Ola Narr)

Kristina (Botanisk hage) 19:15

Vi møter botanikeren Kristina Bjureke i noen hektiske augustdager. Som leder for utadrettet virksomhet i Botanisk hage og prosjektleder for Den nasjonale frøbanken, haster det på mer enn én måte. Hun må skynde seg å samle frø, ikke bare før regnet og høsten kommer, men også før de rødlistede artene dør ut. Resten av dagen sprer hun kunnskapen sin, for som gammeldags botaniker er hun selv i ferd med å bli rødlistet.

Slåttonn (Ola Narr) 12:22

Det er august og tid for å slå. På en kolle i nordenden av Tøyenparken, finnes en av Oslos nyetablerte blomsterenger. En torsdag ettermiddag er det drop-in slåttekurs. Slåttekar Bent Nilsen har tatt med seg en haug med nyslipte, gammeldagse ljåer, og folk står i kø for å lære kunsten å slå en eng. Botanisk forening står på stand, og Kristina fra Botanisk hage holder i trådene.

Mastring: Cato Langnes. Produsert hos Notam.

En spesiell takk til Kristina Bjureke og Botanisk Hage. Takk til Bent Nilsen, Botanisk forening og deltakerne på slåttekurset.